FORMALNOŚCI

Każda realizacja budowlana bez względu na jej wielkość związana jest z koniecznością przygotowania wielu dokumentów oraz kontaktowania się z urzędami i instytucjami państwowymi. W ramach pełnionych obowiązków skompletujemy za Państwa niezbędne dokumenty oraz dokonamy odpowiednich uzgodnień tak by formalne aspekty przygotowania realizacji były przeprowadzone jak najszybciej.

PROJEKT

Koncepcja architektoniczna, następnie projekt budowlany a w konsekwencji projekt wykonawczy to elementy, które decydują o koszcie realizacji obiektu oraz o długości jego realizacji. Współpracujemy z doświadczonymi biurami projektowymi, które sprostają potrzebom inwestora. Nasz nadzór nad pracami projektowymi pozwoli zoptymalizować koszty i skrócić czas realizacji do minimum.

WYKONAWSTWO

Etap realizacji inwestycji budowlanej należy do najkosztowniejszych i sprawiających najwięcej kłopotów inwestorowi. Przedstawimy Państwu wykonawców, którzy w najniższej cenie zrealizują Państwa zamierzenie inwestycyjne. Będziemy nadzorować zaawansowanie prac, weryfikować koszty budowy oraz rozwiązywać pojawiające się problemy by inwestycja realizowana była bez opóźnień.

AG Inwestycje to firma świadcząca pomoc inwestorom w zakresie przygotowania i prowadzenia inwestycji budowlanych (Project Management). Pomoc taka ma charakter kompleksowy, rozpoczyna się na etapie planowania inwestycji, obejmuje nadzór nad jej realizacją i kończy się w momencie rozpoczęcia użytkowania obiektu przez właściciela. AG Inwestycje specjalizuje się w realizacji obiektów przemysłowych, magazynowych i centr logistycznych. Kilkuletnie doświadczenie w zakresie Project Management w realizacji powyższych projektów pozwala nam właściwie przygotować, przeprowadzić i zakończyć z sukcesem każde przedsięwzięcie budowlane. Wybierając AG Inwestycje zyskują Państwo sprawdzonego, rzetelnego i doświadczonego partnera umiejącego szybko rozwiązywać problemy i broniącego interesów inwestora. Naszą firmę cechuje wysoki stopień profesjonalizmu, wywiązywanie się ze swoich zobowiązań oraz stała gotowość do rozwijania współpracy.

Obiekty przemysłowe i magazynowe

- Hala produkcyjno-magazynowa dla Bowa Polska Sp. z o.o. 
- Hala magazynowa wysokiego składowania w centrum logistycznym "Panattoni Park Mysłowice" dla Panattoni Eastern Poland Management Sp. z o.o. 

Centra logistyczne

- Centrum logistyczne "Panattoni Park Poznań II" w Żernikach k. Poznania dla Panattoni Poland Sp. z o.o.
- Centrum logistyczne "Panattoni Park Gliwice I" w Gliwicach dla Panattoni Eastern Poland Management Sp. z o.o.
- Centrum Logistyczne "Panattoni Park Robakowo" w Robakowie k. Poznania (na etapie projektowym) dla Panattoni Poland Sp. z o.o. 

Obiekty biurowe

- Rozbudowa obiektu biurowego dla Bowa Polska Sp. z o.o.
- Obiekt biurowy w centrum logistycznym "Panattoni Park I" w Gądkach k. Poznania dla Panattoni Poland Sp. z o.o. 
- Obiekt biurowy w centrum logistycznym "Panattoni Park Kraków" w Skawinie dla Panattoni Eastern Poland Management Sp. z o.o. 
- Obiekt biurowy w centrum logistycznym "Panattoni Park Bielsko-Biała" w Bielsku-Białej dla Panattoni Eastern Poland Management Sp. z o.o. 

Obiekty mieszkalne

- Osiedle domów w zabudowie jednorodzinnej i bliźniaczej "Osiedle Przy Parku" w Komornikach k. Poznania dla Konimpex-Invest S.A.
- Budynek mieszkalny "Nad Cybiną" przy ul. Wyszyńskiego w Poznaniu dla Konimpex-Invest S.A.
- Osiedle mieszkaniowe "Ogrody Naramowickie A" na Naramowicach w Poznaniu – etap A dla Konimpex-Invest S.A. 
- Osiedle mieszkaniowe "Pod Kasztanami" przy ul. Górki w Poznaniu (do uzyskania prawomocnego pozwolenia na budowę) dla Konimpex-Invest S.A. 
- Osiedle mieszkaniowe "Ogrody Naramowickie B" na Naramowicach – etap B (do uzyskania prawomocnego pozwolenia na budowę) dla Konimpex-Invest S.A.Inwestor zastępczy
Project Management

Inwestor zastępczy / Project Management ma kluczowe znaczenie dla realizacji obiektu budowlanego z sukcesem. Właściwe zarządzanie procesem inwestycyjnym tj. jego kompleksowe zaplanowanie, dobór rzetelnych uczestników procesu budowlanego (projektantów, wykonawców, inspektorów nadzoru) oraz ciągły nadzór nad przebiegiem realizacji inwestycji prowadzą do zakończenia budowy w wyznaczonym terminie oraz zakładanym budżecie.

W ramach formuły Project Management / Inwestor zastępczy oferujemy:

-organizację procesu inwestycyjnego
-uczestnictwo w planowaniu przedsięwzięcia
-sporządzenie harmonogramu i budżetowania przedsięwzięcia
-przygotowanie i negocjowanie umów z uczestnikami procesu inwestycyjnego
-zorganizowanie i przeprowadzenie wyboru biura projektowego
-uzyskanie wymaganych dokumentów, uzgodnień i decyzji administracyjnych
-nadzór nad realizacją prac projektowych
-zorganizowanie i przeprowadzenie wyboru generalnego wykonawcy
-nadzór nad zaawansowaniem prac i ich zgodnością z przyjętym harmonogramem
-bieżącą weryfikację kosztów budowy
-koordynację pracy inspektorów nadzoru
-uczestnictwo w radach budowy
-kontrolę wprowadzanych zmian
-udział w odbiorach częściowych oraz obsługę odbioru końcowego
-weryfikację usuwania usterek

Projekty i aranżacje wnętrz

Realizujemy projekty budowlane i wykonawcze obiektów przemysłowych, magazynowych, biurowych i mieszkalnych.

W ramach usług projektowych oferujemy:

- projekty koncepcyjne
- projekty architektoniczne
- projekty konstrukcyjne
- projekty instalacji elektro-energetycznych
- projekty instalacji niskoprądowych
- projekty instalacji sanitarnych i grzewczych
- projekty instalacji wentylacji i klimatyzacji
- projekty terenów zielonych
- projekty aranżacji wnętrz
- inwentaryzacje budynków

Nadzór inwestorski

Nadzór inwestorski na budowie oznacza w praktyce reprezentowanie inwestora na placu budowy. Celem jego powołania przez inwestora jest kontrola zgodności realizacji budowy z projektem, przepisami i obowiązującymi normami oraz zasadami wiedzy technicznej. Szczególnie istone znaczenie ma nadzór inwestorski w przypadku inwestycji o dużym stopniu skomplikowania.

W ramach nadzoru inwestorskiego oferujemy:

- nadzór inwestorski we wszystkich branżach
- obsługę odbiorów częściowych
- obsługę odbioru końcowego realizacji
- potwierdzanie faktycznie wykonanych robót
- kontrolę rozliczeń budowy
- nadzory autorskie biur projektowych

Skontaktuj się z nami, chętnie spotkamy się z Państwem i porozmawiamy o Państwa inwestycji.


Telefon: + 48 608 02 87 05
E-mail: info@ag-inwestycje.pl

os.Jagiellońskie 97/28
61-219 Poznań